Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

NEDEĽA 8. SEPTEMBRA – SV.OMŠE V SCM SA NESLÁVIA

DVERE ZATVORENÉ-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150

Slovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že

túto nedeľu 8. septembra 2019 sa žiadne sväté omše

v kostole SCM 

Our Lady of La Salette and St Joseph

NESLÁVIA.

Všetci ste srdečne pozvaní na národnú mariánsku púť do Walsinghamu.

Odpoveď