Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZMENA SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI OD SEPTEMBRA

sv.omša

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a návštevníkom SCM v Londýne, že

od septembra t.r. budú bývať v týždni sväté omše

v stredu o 19.30 hod.

Sväté omše v pondelky sa rušia.

Sväté omše v piatky zostávajú aj naďalej v platnosti

Odpoveď