Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

FOTO Z PÚTE DO LA SALETTE A NÁVŠTEVA GRENOBLE I AVIGNONU 4.-6.5.2019

Odpoveď