Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 12. – 19. 05. 2019

dvere do kostola

4.veľkonočná_C 12.-19.05.2019

Odpoveď