Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY CHVÁL

chvályDrahí priatelia!

Cirkev sa stále raduje s Kristovho zmŕtvychvstania a táto radosť napĺňa naše srdcia chválou a vďakou.

Pozývame vás zdieľať s nami túto radosť s Veľkonočného nedeľného rána a priniesť chválu nášmu Bohu v piatok 17.mája počas “Modlitieb chvál”.

Začíname sv.omšou o 19.30 hod. v kostole SCM, a večer ukončíme už tradičným agape kde sa môžeme bližšie spoznať a zdieľať.

Tešíme sa na vás!                                                                                              SCM Worship Team

05_banner chvaly_17_05_2019

Odpoveď