Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

TICHÁ ADORÁCIA
 PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

poklonaTichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude v piatok 15. marca 2019 od 18.30 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na Melior Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 18.50 hod. Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote.

Odpoveď