Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 03. – 10. 02. 2019

dvere do kostola

4.NvOcR_C 03.-10.02.2019

Odpoveď