Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POZVÁNKA K UKÁŽKE VÝROBY SVIECE

svieca voskováMilí priatelia,

srdečne vás pozývame zhliadnuť ukážku výroby sviece z pravého včelieho vosku.
Ukážka sa uskutoční nasledujúcu nedeľu 10. februára 2019 v Church Hall po svätej omši o 14.15 hod.
Techniku a technológiu výroby sviece predvedie Dr. Peter Imriš.

Odpoveď