Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 13. – 20. 01. 2019

dvere do kostola

Krst Krista Pána C 13.-20.01.2019

Odpoveď