Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

poklonaTichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude v pondelok 17. decembra 2018 pred svätou omšou od 18.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St. Joseph na Melior Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod. Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote. Čaká aj na Teba.

Odpoveď