Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 02. – 09. 12. 2018

dvere do kostola

1.adventná_C 02.-09.12.2018

Odpoveď