Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA / 25. 11. – 02. 12. 2018 /

dvere do kostola

34.NvOcR_B 25.11.-02.12.2018

Odpoveď