Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA A BOHOSLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 2018-2019

 

spoveďVysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby počas vianočných a novoročných sviatkov 2018-2019

Odpoveď