Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 11. – 18. 11. 2018 /

dvere do kostola

32.NvOcR_B 11.-18.11.2018

Odpoveď