Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 04. – 11. 11. 2018 /

dvere do kostola31.NvOcR_B 04.-11.11.2018

Odpoveď