Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PREDNÁŠKA – Veľká Británia a vznik Československa

znak ČSR copy 1Lektor Dr. Vladimír Daniš
vás pozýva na prednášku

Veľká Británia a vznik Československa

ktorá sa uskutoční v Church Hall
Slovenskej katolíckej misie v Londýne
v nedeľu po sv. omši 11.11.2018 od 14:15 do 15:15

Adresa: 14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP

Cieľom prednášky je poukázať na postoje Veľkej Británie, vtedajšej svetovej veľmoci ku vzniku Československa a špecifické historicko-spoločenské postavenie Slovenska v tom období. Zároveň si upevniť historické povedomie a slovenský patriotizmus.

Odpoveď