Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBA ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE A NÁVŠTEVA HROBU o. JANA LANGA, SJ

hrobBudúcu sobotu 3. novembra 2018 vás pozývame k modlitbe za zosnulých pri Spomienke na všetkých verných zosnulých. Stretneme sa na stanici Morden o 10.00 hod. a pôjdeme na hrob o. Jana Langa, SJ.

Po modlitbe na cintoríne sa môžeme stretnúť pri káve oproti stanici Morden.

Prineste si so sebou sviečky na zapálenie.

Odpoveď