Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 14. – 21. 10. 2018 /

dvere do kostola

28.NvOcR_B 14.-21.10.2018

Odpoveď