Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ROZPRÁVANIE O.MICHAELA COOLEYHO O PUTOVANÍ PO SLOVENSKU (A EURÓPE)

Picture5Duchovný správca SCM a Canon Michael Cooley srdečne pozývajú všetkých na prezentáciu ich putovania po Slovensku v máji a júni t.r.

Prezentácia sa uskutoční v piatok 14. septembra 2018 približne o 20.15 hod. v Church Hall (po skončení svätej omše, ktorá bude v anglickom jazyku).

Duchovný správca SCM sa chce týmto poďakovať každému, kto podporil a prispel na toto poďakovanie o.Michaelovi Cooleymu za jeho vernú službu Bohu a Cirkvi i otvorenosť a dobrotu, s akou podporoval našu misiu vo svojom kostole.

Odpoveď