Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 12. – 19. 08. 2018 /

dvere do kostola

19.NvOcR_B 12.-19.08.2018

Odpoveď