Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

STRETNUTIE KRAJANOV A SVÄTÁ OMŠA V PETERBOROUGH

ST LUKE'S CHURCHPozdravujeme krajanov v okolí Peterborough.

Slovenská katolícka misia v Londýne, v zastúpení jej duchovného správcu Rev. Tibora Borovského a predsedu Farskej rady (FR) v Peterborough p.  Martina Palugu a člena FR Tomáša  Čajku, si vás dovoľujú srdečne pozvať na stretnutie krajanov pri Pánovom oltári v Peterborough v kostole St Luke na 26 Benyon Grove, PE2 5XS. Ďalšia dávka príjemného povzbudenia i zápalu do života skrze Božie slovo,mslávenie Eucharistie a spoločenstvo, ktoré vytvoríme, sa uskutoční dňa 23. júna 2018 (sobota) o 15.00 hod.

Veľmi by bolo potešujúce, keby sme mohli začať načas. Pre potreby kajúcnikov bude kňaz k dispozícii od 14.30 hod.

Po svätej omši sa odoboriem do Meadow Park, kde bude spoločné posedenie pri Barbecaue a iných dobrotách. Ak uvážite, že by bolo vašou radosťou i drobné pohostenie ostatných, isto to prítomní ocenia.

Pozvite aj svojich priateľov a známych. Sme jedna duchovná i krajanská rodina, pre každého je miesto a je vítaný i očakávaný. Nech nikoho miesto v chráme nezostane prázdne.

S pozdravom pokoja a s radosťou v srdci očakávajúci dary milosti od Boha i skrze vás

Fr Tibor Borovský, duchovný správca SCM v Londýne
a
Martin Paluga, predseda Farskej rady a Tomáš Čajka, člen FR

SK sv omsa 23.06.2018 resize

 

Odpoveď