Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ÚSPEŠNÁ OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ

MDD

Slovenská katolícka misia v Londýne v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Londýne privítala deti v priestoroch ambasády v sobotu 9. júna 2018 na detskej párty „Z rozprávky do rozprávky” pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Tento sviatok detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a myšlienka ustanoviť pre deti ich vlastný deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na Slovensku a v iných krajinách sa slávi vždy 1. júna od roku 1952.

Akciu otvoril duchovný správca Slovenskej katolíckej misie Mgr. Tibor Borovský krátkym príhovorom. Poprial deťom hlavne príjemne strávený deň pri hrách a súťažiach s novými kamarátmi.

Na akcii sa zúčastnilo 29 slovenských a českých detí (vo veku od 10. mesiacov do 15 rokov), ktoré spolu so svojimi rodičmi prežili veselý a zábavný čas v kruhu rovesníkov žijúcich v Londýne. Na úvod nechýbala „hudobná rozcvička“ pri ktorej si deti zatancovali na pesničku „Keď si šťastný tlieskaj rukami“  a nabrali odvahu, ako aj pri pokriku, ktorý sa počas podujatia naučili. Všetci sa tešili a s nadšením sa pustili zdolávať prichystané úlohy ako „skok vo vreci“, „stavanie domu“, „lov rýb“, „tvorba výrobkov z papiera, plastelíny ako aj zdobenie perníkov“, „hádzanie loptičiek do vedra“ „bodová stena“, „lúskanie hrachu“, „skok po listoch z lekna“  a podobne. V týchto aktivitách deti dokázali zúročiť svoje zručnosti a vedomosti nielen v športových činnostiach, ale aj v jemnej motorike a vedomostných súťažiach.
Organizátori pripravili pre deti a rodičov aj občerstvenie vo forme chlebíčkov, koláčov, palaciniek, ovocia, džúsov a vody na posilnenie a doplnenie energie.
Na záver podujatia „Z rozprávky do rozprávky“ boli zúčastnené deti odmenené diplomom a balíčkom.

Všetkým deťom k ich sviatku želáme ešte raz veľa radosti, lásky a hlavne úsmev na tvári.

Toto podujatie finančne podporili: Slovenská katolícka misa a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne. Poďakovanie zároveň patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa svojou pomocou zaslúžili o úspešnú oslavu Medzinárodného dňa detí v Londýne.

 

Odpoveď