Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO / 20. – 27. 05. 2018 /

dvere do kostola

Zoslanie Ducha Svätého_B 20.-27.05.2018

Odpoveď