Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VEČER MODLITIEB A CHVÁL

Duch SvätýDrahí priatelia!

V stredu 16.mája pred sviatkom zoslania Ducha Svätého sa v kostole SCM zídeme na svätej omši  o 19.30, po ktorej sa uskutoční pravidelný Večer modlitieb a chvál. Pozývame vás chváliť meno Pána a vzývať jeho svätého Ducha, aby sme aj v našom spoločenstve zažili nové Turíce!

Tešíme sa na vás!                                                   

SCM Worship Team

banner chvaly 16.05.2018

Odpoveď