Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA / 06. – 13. 05. 2018 /

dvere do kostola

6.veľkonbočná_B 06.-13.05.2018

Odpoveď