Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. PÔSTNA NEDEĽA / 04. – 11. 03. 2018 /

dvere do kostola3.pôstna_B 04.-11.03.2018

Odpoveď