Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY V PETERBOROUGH

ST LUKE'S CHURCHNa webovej stránke SCM môžete nájsť termíny bohoslužieb v meste Peteroborugh.

PLÁN BOHOSLUŽIEB V PETERBOROUGH

Odpoveď