Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 22. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ / 03. – 17. 09. 2017/

DVERE-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150

 

  1. Liturgický kalendár:
    03.-10. septembra
Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň slávenia
pondelok féria
utorok sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a mučenice spomienka
streda féria
štvrtok svätých troch košických mučeníkov – Marka Križina, Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého, kňazov a mučeníkov spomienka
piatok Narodenie Panny Márie spomienka
sobota féria
nedeľa 23. nedeľa v období cez rok

 

10.-17. septembra

Deň týždňa Liturgický sviatok Liturgický stupeň slávenia
pondelok féria
utorok najsvätejšieho mena Panny Márie ľ. spomienka
streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
štvrtok Povýšenie svätého Kríža spomienka
piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska slávnosť
sobota sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov spomienka
nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska slávnosť

 

  1. Sväté omše 3. – 17.septembra:
deň

týždňa

čas v jazyku
pondelok
utorok    
streda 19.30 slovensky
štvrtok    
piatok 19.00 slovensky
sobota    
nedeľa 13.00 slovensko-česky

 

  1. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac september:
Evanjelizačný Prosme, aby naše farnosti oživoval misijný duch a aby sa stávali miestami odovzdávania viery a svedectva o dobročinnej láske
Úmysel KBS Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu náboženských právd novej generácií doma i v škole

 

V NEDEĽU 10. SEPTEMBRA SA SVÄTÉ OMŠE

V SCM NESLÁVIA !!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

!!! ÚPRAVA ČASU NIEKTORÝCH SV. OMŠÍ !!!

POČAS MESIACOV JÚL, AUGUST A SEPTEMBER

SÚ NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE ZRUŠENÉ !!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

POĎAKOVANIE ZA UPRATOVANIE KOSTOLA

Duchovný správca a Farská rada ďakuje ochotným farníkom za službu spoločenstvu a za udržiavanie čistoty chrámu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Najbližšie podujatia

  • Svätá omša dňa 17. septembra 2017 o 13.00 hod. v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph (kostol SCM) na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie s doprovodom hudobného telesa Strieborné struny z Bratislavy.

Odpoveď