Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VIANOČNÝ BAZÁR V OBRAZOCH

IMG_5824Dňa 11. decembra 2016 po poludňajšej svätej omši sa v priestoroch Church Hall uskutočnil po prvýkrát Vianočný bazár. Úspešne!

Poskytnuté predmety boli ponúknuté záujemcom a príspevok za vybrané veci smeroval na podporu SCM. Nepredané veci boli venované anglickej charite OXFAM.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za nádherné podujatie v adventnom období.

Predovšetkým členom Creative Group SCM in London pod vedením Farskej rady a ich podporovateľom za prípravu podujatia s charitatívnym rozmerom ako aj všetkým prispievateľom za podporu SCM a potrieb anglickej charity.

Odpoveď