Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SV. MIKULÁŠ v SCM

Mikuláš_1Slovenská katolícka misia v Londýne žila návštevou sv. Mikuláša v druhú adventnú nedeľu, 4. decembra 2016.
Podujatie pod názvom ‘Dar dať a dar prijať’ ocenili najmä tí najmenší, ktorí s bázňou a túžbou prežívali svätú omšu v očakávaní príchodu sv. Mikuláša. Bolo že to radosti v detských očkách. Už pred bohoslužbou slova sa deti od 2 rokov presunuli do ‘church hall’, kde strávili detskú katechézu s animátorkami. Poctivo sa pripravovali na privítanie sv. Mikuláša nácvikom piesne. Potom spoločne priniesli obetné dary, ktoré z lásky svojho srdiečka priniesli pre menej šťastné deti. Po svätej omši sa deti konečne dočkali. Túžobne očakávaný Mikuláš prišiel. Doprevádzali ho jeho pomocníci – anjeli.
Sv. Mikuláš sa s deťmi porozprával, vypočul ich, venoval im svoj láskavý pohľad a veselú náladu. Povzbudil ich, aby milovali Pána Ježiša, stretávali a rozprávali sa s ním často, lebo je veľmi dobrý a má ich rád. Spolu potom s anjelmi im odovzdali balíčky s pozornosťou na potešenie. Rozdali ich 45 deťom.
Dary, ktoré priniesli deti, boli v pondelok 5.decembra 2016 popoludní odovzdané v Hammersmith & Fulham foodbank na 67 Studdridge Street, SW6 3TD Fulham.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili na organizovaní tohto podujatia.

Veríme, že nielen tí najmenší, ale aj my vekom pokročilí, sme si odniesli v srdciach radosť a lásku. Radosť nielen z toho, že sa tešili naše deti, ale z toho, že už o pár týždňov sa stretneme s tou nekonečnou láskou – malým Ježiškom. Nech On napĺňa naše srdcia a to nielen v tento adventný čas, ale po celý rok.

Odpoveď