Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Shroud of Turin Exhibition comes to Westminster Cathedral

Turin ShroudAn exhibition about the Shroud of Turin will be on display in Westminster Cathedral, London SW1P 1QW (250-300 metres from Victoria Station),   between Sunday 11 and Monday 19 April 2010.

                                                   
                                                   More details »
                      Shroud of Turin Exhibition website 

Odpoveď