Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

SLOVO Prihlásiť sa k SLOVO

19. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

19. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

19. deň – Streda po 3. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 17-19 Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký Ježiš povedal svojim učeníkom:… Pokračovať v čítaní »

18. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

18. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

18. deň – Utorok po 3. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 21-35 Ak neodpustíte každý svojmu bratovi, Otec neodpustí vám Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu:… Pokračovať v čítaní »

17. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

17. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

17. deň – Slávnosť Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 41-51a Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali! Ježišovi rodičia chodievali každý… Pokračovať v čítaní »

16. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

16. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

16. deň – Sobota po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 15, 1-3. 11-32 Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a… Pokračovať v čítaní »

15. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

15. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

15. deň – Piatok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 33-43. 45-46 To je dedič. Poďte, zabime ho Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné… Pokračovať v čítaní »

14. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

14. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

14. deň – Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19-31 Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš Ježiš… Pokračovať v čítaní »

13. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

13. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

13. deň – Streda po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 20, 17-28 Odsúdia ho na smrť Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a… Pokračovať v čítaní »

12. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

12. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

12. deň – Utorok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 23, 1-12 Hovoria, a nekonajú Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu… Pokračovať v čítaní »

11. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

11. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

11. deň – Pondelok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 36-38 Odpúšťajte a odpustí sa vám Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš… Pokračovať v čítaní »

10. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

10. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

10. deň – Sobota po 1. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 43-48 Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:… Pokračovať v čítaní »