Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Poďakovanie

V mene rodákov zo Slovenska, ale aj bratov z Čiech, chcem veľmi pekne poďakovať otcovi Tiborovi za veľkú ochotu znovu prísť k nám do Peterborough a duchovne nás povzbudiť počas adventného obdobia. Každá slovenská sv. omša slávená v našom meste je niečím výnimočná – tentokrát sme spoločne slávili aj sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v doprovode melodických mariánskych piesní. Hneď v úvode otec Tibor požehnal aj tvorivo vyrobené adventné vence našich veriacich a pár slovami nám priblížil túto milú kresťanskú tradíciu. Na konci sv. omše prišlo ďalšie milé prekvapenie zo SCM Londýn – hlavne pre deti v podobe sladkého pozdravu od sv. Mikuláša ;o))

“Je to nádherné byť v Božích rukách!” – s týmto príjemne znejúcim posolstvom a očakávaním slávenia príchodu Božieho Syna na tento svet Vám všetkým bratom a sestrám v Londýne vyprosujeme hojnosť Božích milostí počas adventného obdobia a želáme požehnané vianočné sviatky plné lásky, pokoja a radosti z narodenia malého Ježiška a šťastný Novy Rok 2013 !

 So srdečným pozdravom pokoja

veriaci z Peterborough a okolia

Odpoveď