Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Stretnutia krajanov v Peterborough pokračujú sobota 8.12.2012

Drahí priatelia,

stretnutia krajanov v Peterborough pokračujú tiež v advente. Stretneme sa v sobotu 8. decembra 2012 na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie ako vždy v St. Luke´s Church (26 Benyon Grove, Orton Malborne, PE2 5XS ). Svätá omša je o 14.30 hod.

Pred sv. omšou bude možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia už od 11.00 hod. Slávenie sv. omše bude spojené s požehnaním adventných vencov!

Po svätej omši bude diskusia, ako ďalej so stretnutiami v Peterborough.

Po svätej sa opäť tešíme na dobroty slovenskej kuchyne, ktoré “oslovení a poverení” domáci pripravia pre všetkých účastníkov stretnutia, aby nám lepšie chutila káva či čaj.

VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME A OČAKÁVAME! PRÍĎTE MEDZI SVOJICH, PRÍĎTE DO SVOJHO!

PRÍĎTE VZDAŤ CHVÁLU PÁNOVI, PRÍĎTE SI PO DARY MILOSTI A POŽEHNANIE!

PRÍĎTE ZAŽIŤ SPOLOČENSTVO, DO KTORÉHO KRSTOM PATRÍTE! NECH VAŠE MIESTO V CHRÁME A SPOLOČENSTVE NEZOSTANE PRÁZDNE !!!

Odpoveď