Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Sv. omša v Peterborough s Rastislavom Hamráčkom, SDB – 8.9.2012

Spoločenstvo Slovákov a Čechov v Peterborough poctil svojou milou návštevou a slávením liturgie dp. Rastislav Hamráček, SDB.
Máme neustálu nádej, že sa podarí osloviť ešte viac rodákov zo Slovenska a bratov z Česka, aby sme naozaj vytvorili jednu veľkú rodinu, ktorej záleží na pravých Božích hodnotách.

Odpoveď