Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Ďalšie stretnutie krajanov v Peterborough

Drahí priatelia, ďalšia návšteva krajanov v Peterborough v sobotu 4. augusta 2012 opäť priniesla nádherný zážitok do života všetkých prítomných. Svätá omša v doprovode spevu už nielen iba dvojice spevákov, ale všetkých prítomných, ktorí, aj keď zatiaľ nesmelo, ale predsa sa zapájali do spevu nádherných piesní, ktoré Martin vybral pre liturgiu tejto nedele.

V sprievode bohoslovcov z nitrianskeho seminára Ondreja, Antona a diakona Pavla zo Žilinskej diecézy, ktorí svojou návštevou obohatili toto stretnutie, správca misie začal svätú omšu, kde sme sa najprv posilnili Božím slovom. Veríme, že pre seminaristov to bol zážitok na ich študijnom pobyte v Londýne. Mali možnosť vidieť prácu v misii a dúfame, že to bolo ich obohatením a získaním nových skúseností, ktoré sa v laviciach a na prednáškach nedajú získať. Príjemnú atmosféru spoločenstva veriaicich obohatil homíliou diakon Pavol.

Stretnutie pokračovalo po sv. omši príjemným posedením pri káve a čaji a domácich  koláčikoch, ktoré napiekli obetavé domáce dievčence. Rozhovory boli opäť vzájomným prostriedkom k spoznaniu a zblíženiu sa. Po svätej omši bol priestor aj na vyslúženie sviatosti zmierenia pre kajúcnikov.

Na tomto mieste chcem poďakovať aj niektorým členom tohto spoločenstva nielen za prípravu liturgie (ako vždy) ale tentokrát obzvlášť za ochotu a flexibilitu tým, ktorí vyšli v ústrety a pre SCM v Londýne dali vytlačiť leaflet o SCM. Osobné poďakovanie patrí za nezištné a rýchle vybavenie a zabezpečenie tlače v tlačiarni Miroslavovi a Kristíne, za zloženie leafletov a rýchly presun do Londýna patrí poďakovanie Martinovi a jeho manželke Veronike, Tomášovi a Darine.

Opäť sa stretneme o mesiac 8. septembra o 14.30 hod. v kostole St. Luke´s v Peterborough! Dovtedy – S Bohom a do videnia, priatelia!

Odpoveď