Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Poďakovanie za pozvanie a prijatie v Peterborough

Pozvanie kňaza a duchovného správcu SCM v Londýne na Vianočnú sv. omšu v slovenskom jazyku v Peterborough na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, (26.12.2011) sa uskutočnilo prostredníctvom p. Martina Palugu s jeho rodinou.
Pozvanie na túto slávnosť bolo s radosťou prijaté a ďalším hosťom zo SCM v Londýne bola sr. Annuntiata, CJ, ktorá bola pozvaním a prijatím taktiež veľmi potešená.
Martin mal všetko pripravené po všetkých stránkach počas liturgie a pekné slovenské koledy umocnili vianočnú atmosféru.  Vianočnej svätej omše sa zúčastnilo 60 Slovákov a Čechov. Mali sme aj dvoch milých miništrantov so skúsenosťami asistencie v anglickej farnosti a tí ochotne vykonali “anjelskú službu” pri oltári s otcom Tiborom.
Po liturgii nasledovalo poďakovanie za prijatie pozvania a vyslovenie nádeje, že takéto stretnutia budú v blízkej budúcnosti v Peterborough častejšie! Nasledovalo agapé v spoločenských priestoroch tamojšej farnosti, kde bolo veľmi živo v priateľskom posedení a dialógu medzi rodákmi žijúcimi v tomto meste. Veľká vďaka patri celej rodine pána Martina za plnú účasť na príprave a uskutočnení tohto stretnutia. Rovnako poďakovanie patrí všetkým, ktorí prijali Martinove pozvanie a našli si cestu k spoločenstvu rodákov a tak vytvorili neopakovateľnú a nezameniteľnú atmosféru tradičných slovenských Vianoc. Nech Pán obdarí každého veľkou radosťou z viery a v silu spoločenstva …
Vďaka!
SCM v Londýne

Odpoveď