Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Vianočná sv. omša v Peterborough 2011

Je naozaj príjemné písať malú slovenskú históriu tu v UK, o to milšie, že práve cez najkrajšie sviatky v roku zavítal do nášho mesta  vážený hosť otec Tibor z Londýna s posolstvom veľkej radosti z narodenia božieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Touto cestou by som chcel úprimne poďakovať otcovi Tiborovi, ako aj všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili, ale aj ochotne pomohli v realizácii historicky prvej vianočnej, slovenskej sv. omše tu v Peterborough a dôstojne oslávili narodeniny malého Ježiška, ako aj sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka v eucharistickej obete.

Tak tiež spoločné stretnutie po sv. omši bolo veľmi príjemné a verím, že tradícia podobných podujatí sa práve začala .

S pozdravom pokoja a Šťastný Nový rok 2012! 
Vám želá Martin s rodinou

Odpoveď