Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2.sviatok vianočný v Peterborough

Pane,

– ďakujeme Ti, že si prišiel medzi nás na túto zem a zostávaš s nami
– ďakujeme Ti, že si sa nám priblížil v dieťati, ktoré nie je možné nič iné – ako iba milovať
– ďakujeme Ti za dôveru, že sa dávaš do našich rúk napriek našej slabosti, nestálosti a hriešnosti
– ďakujeme Ti, že nás obdarúvaš úsmevom nevinnosti
– ďakujeme Ti, že nám dávaš zažiť svoju prítomnosť v prijatí a zrodení každého nového života

Odpoveď