Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRAJANIA V PETERBOROUGH ZASA SPOLU

Ahojte milí krajania!

Srdečná vďaka vám všetkým rodákom zo Slovenska, ale aj bratom z Čiech, ktorí ste sa zúčastnili na slovenskej sv. omši v Peterborough v sobotu 7. júla 2012 a tak spoločne oslávili sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

V prvom rade ďakujem otcovi Tiborovi za jeho ochotu prísť medzi nás a odslúžiť v našom novom projekte polročnej skúšky zo série mesačných sv. omší a stretnutí krajanov v Peterborough prvú slovenskú sv. omšu. V peknom a útulnom kostoliku St. Luke’s v Peterborough sme  mali možnosť zažiť prítomnosť Božieho Ducha, prežiť a zachovať dedičstvo našich otcov – jednotu vo viere a vernosť Cirkvi.

Vďačnosť patrí aj mojej manželke Veroninke a mojím synom – miništrantom Martinovi a Marekovi, ale aj milým ľuďom a priateľom: Tomášovi, Jitke, Darinke, Anke, ako aj ostatným, ktorí sa konkrétne pričinili o dôstojný a príjemný priebeh celého podujatia.

Verím, že sa nám spoločne podarí pravidelne a čoraz početnejšie  stretávať 1x za mesiac a vytvorit príjemnú atmosféru, plnú dobrej nálady a tvorivého programu s malým občerstvením po sv. omši, aby sme sa mohli vzájomne kultúrne obohatiť a duchovne povzbudiť vo viere.

Teším sa a zároveň vás všetkých srdečne pozývam na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 04. augusta 2012 opäť v kostole St. Luke´s v Peterborough.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.scmlondon.org/?page_id=12234 (www.scmlondon.org v časti SCM mimo Londýna/Peterborough ) alebo na tel. čísle 07894818236.

S pozdravom lásky a pokoja

Martin s rodinou

Odpoveď