Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY na 6.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 11.-18.02.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 6.NvCO_B  11.-18.02.2024

Odpoveď