Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 16. – 23. 07. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 15.NvCO_A  16.-23.07.2023

Odpoveď