Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. PÔSTNA NEDEĽA 28. 02. – 07. 03. 2021

dvere do kostola

2.pôstna_B  28.02.-07.03.2021

Odpoveď