Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Chudobní sú úžasní a veľkí ľudia

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty: “Chudobní sú úžasní. Raz prišiel k nám jeden z nich aby nám poďakoval a povedal: ‘Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu, sa môžeme najlepšie naučiť ako plánovať rodinu. Veď tu sa nejedná o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku’. Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne. Títo ľudia možno nemajú čo jesť,ale sú to veľkí ľudia!”

http://www.motherteresa.org/

Odpoveď