Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BBC 1 – The Day Jesus Died – Good Friday

Hello! Ak sa Vám v rýchlej dobe našich čias podarí na chvíľu zastaviť, doporučujeme do Vašej pozornosti dokument o kresťanskom Veľkom piatku, ktorý odvysielala britská televízna stanica BBC 1  (BBC 1 – The Day Jesus Died – Good Friday) = http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00rs3sp/The_Day_Jesus_Died/

Odpoveď