Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA SVIATOK SVÄTÝCH PETRA A PAVLA „B“ 30. 06. – 07. 07. 2024

dvere do kostolaOZNAMY na sv.Petra a Pavla 13.NvCO_B  30.06.-07.07.2024

Odpoveď