Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 11.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 16.-23.06.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 11.NvCO_B  16.-23.06.2024

Odpoveď