Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 10.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 09.-16.06.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 10.NvCO_B 09.-16.06.2024

Odpoveď