Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MASS OF MIGRANTS

omša migrantov(1)(1)

 

 

 

 

16d MASS OF MIGRANTS POSTER 2024

 

Odpoveď