Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU “B” 31.03.-07.04.2024

dvere do kostolaOZNAMY na Veľkonočnú nedeľu_B  31.03.-07.04.2024

Odpoveď